lekarz med-psychiatra

Oferta

lekarz med Marcin Jarosz

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych 
  • leczenie chorób psychicznych (schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, dwubiegunowa, otępienia, organiczne zaburzenia urojeniowe, nastroju, zaburzenia psychotyczne w przebiegu uzależnień)
  • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (zespołu lęku uogólnionego, lęku napadowego, zaburzeń somatyzacyjnych)
  • leczenie zaburzeń psychicznych związanych ze stresem
  • leczenie zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo, w objawami otępień
  • orzekanie o niezdolności do pracy
  • badania psychiatryczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • zaświadczenia o stanie zdrowia w celu złożenia wniosku do sądu o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala bez zgody, w celu złożenia wniosku do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby chorej, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl